NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Thời gian cấp giấy phép lái xe
Người gửi: Trần Văn Kiên
Ngày gửi: 18/11/2021
Nội dung:

 Ngày 02/11/2021 trung tâm sát hạch tổ chức thi sát hạch lái xe. Đến nay gần 20 ngày vẫn không thấy trả kết quả trong khi đó thủ tục của sở giao thông vận tải quy định không quá 8 ngày. Xin hỏi sở giao thông bao giờ cấp giấy phép, thủ tục bao nhiêu ngày

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Sở Giao thông Vận tải
Ngày gửi: 24/11/2021 (Đúng hạn)
Nội dung:

Sau khi nhận được kiến nghị, phản ánh của ông Trần Văn Kiên, Sở GTVT đã chỉ dạo phòng chuyên môn kiểm tra, xác minh, Kết quả như sau:

- Tại Báo cáo đề nghị sát hạch của Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe gửi Sở GTVT ngày 21/10/2021: Không có tên thí sinh Trần Văn Kiên.

- Tại Quyết định Tổ chức kỳ sát hạch lái xe ngày 02/11/2021 (Ký ngày 29/10/2021): Không có tên thí sinh Trần Văn Kiên.

- Tại Quyết định công nhận trúng tuyển kỳ sát hạch ngày 02/11/2021 (Ký ngày 5/11/2021): Không có tên thí sinh Trần Văn Kiên.

Sở GTVT trân trọng phúc đáp./.

File đính kèm:
Đánh giá:

THỐNG KÊ TRUY CẬP

1391187