NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: phản ánh kiến nghị thủ tục xin nhập cảnh cho người nước ngoài
Người gửi: Người gửi yêu cầu không nêu tên
Ngày gửi: 01/12/2021
Nội dung:

 Kính gửi: UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Tôi là cán bộ nhân sự của một công ty có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt độngt rong khu công nghiệp bá thiện. Do tình hình covid nên các doanh nghiệp nước ngoài rất khó khăn vất vả trong việc lo thủ tục giấy tờ cho người nước ngoài. Đặc biệt hienj nay phải làm thủ tục xin nhập cảnh cho người nước ngoài để vào Việt nam làm việc, tôi thấy thủ tục này tự nhiên là một thủ tục rất khó khăn vì phải chờ đợi và sửa đi sửa lại rất nhiều lần. Vì vậy đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan tạo điều kiện, hành doanh nghiệp ít thôi, chúng tôi khổ quá rồi. tự nhiên lại có một loại giấy tờ mang nặng cơ chế xin cho mà k có mẫu hưỡng dẫn cứ bị cán bộ thẩm định bắt làm đi làm lại quá vất vả

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Sở kế hoạch đầu tư Vĩnh Phúc
Ngày gửi:
Nội dung:

Kính gửi doanh nghiệp, 

Ban quản trị Hệ thống đường dây nóng đã nhận được kiến nghị của Quý doanh nghiệp và chuyển đến Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh phúc đáp.

Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh phúc đáp như sau:

Về việc giải quyết thủ tục nhập cảnh cho người lao động nước ngoài có sự tham gia giải quyết của nhiều cơ quan chức năng. Ngày 17/9/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 8216/UBND-KT4, về việc hướng dẫn giải quyết cho người nước ngoài và thân nhân nhập cảnh và cách ly y tế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19, trong văn bản này đã quy định rõ các cơ quan tham gia giải quyết, quy trình giải quyết, thành phần hồ sơ hỗ trợ cho người lao động nước ngoài nhập cảnh vào làm việc cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp(gửi kèm công văn 8216/UBND-KT4).

 Căn cứ  chức năng nhiệm vụ được giao Ban Quản lý các KCN đã thực hiện đúng quy định tại Công văn số 8216/UBND-KT4 về quy trình giải quyết, thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết. Đối với nội dung này không có phản ánh kiến nghị của Doanh nghiệp về Ban Quản lý các KCN.

Theo nội dung phản ánh, kiến nghị của bà Nguyễn Thị Thủy không nêu rõ tên doanh nghiệp trong KCN Bá Thiện, không nêu cụ thể vướng mắc ở khâu nào, cơ quan nào, mà chỉ đề cập đến các cơ quan liên quan, do đó, Ban Quản lý các KCN không có cơ sở để trả lời kiến nghị này./.

Trân trọng./.

Đánh giá:

THỐNG KÊ TRUY CẬP

1391242