NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Xuất hóa đơn giá trị gia tăng
Người gửi: Công ty TNHH Semiopt VN
Ngày gửi: 09/12/2021
Nội dung:

                   Kính gửi: Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc 

Tên công ty: Công ty TNHH Semiopt VN

Người đại diện: Moon Young Sung              - Chức vụ: Tổng giám đốc 

Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN01-3, KCN Bình Xuyên II, thị trấn Bá Hiến, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc.

Điện Thoại: 02113 582 580

Mã số thuế:2500634424

Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, gia công, kiểm tra phân loại linh kiện điện tử.

Loại hình doanh nghiệp: Doanh nghiệp thường.         

Công ty TNHH Semiopt VN có vướng mắc xin ý kiến của Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc như sau:

 

1.     Trường hợp 1:

 

Công ty SEMI tại Việt Nam là doanh nghiệp thường có ký hợp đồng dịch vụ kiểm tra, phân loại hàng hóa với 1 công ty tại Trung Quốc. Hàng hóa kiểm tra phân loại đó được một DNCX tại Việt Nam nhập mua về từ công ty Trung Quốc và làm thủ tục thông quan. Sau đó công ty SEMI đã nhận hàng từ DNCX về để kiểm tra phân loại và xuất trả cho DNCX. Quá trình nhận hàng và trả hàng giữa công ty SEMIDNXC không làm thủ tục hải quan chỉ có phiếu xuất, phiếu nhập.

-> Như vậy: Loại hình hóa đơn mà Công ty SEMI sẽ xuất cho công ty tại Trung Quốc là hóa đơn GTGT 10%? 0% ? Hay hóa đơn thương mại (invoice) ?

2.     Trường hợp 2:

Công ty SEMI tại Việt Nam là doanh nghiệp thường có ký hợp đồng dịch vụ kiểm tra, phân loại hàng hóa với 1 công ty tại Trung Quốc. Hàng hóa kiểm tra phân loại đó được một DNCX tại Việt Nam nhập mua về từ công ty Trung Quốc và làm thủ tục thông quan. Sau đó công ty SEMI sang DNCX kiểm tra phân loại hàng hóa đó.

-> Như vậy: Loại hình hóa đơn mà Công ty SEMI sẽ xuất cho công ty tại Trung Quốc là hóa đơn GTGT 10%? 0% ? Hay hóa đơn thương mại (invoice) ?

 

 

 

 

File đính kèm

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Cục Thuế tỉnh
Ngày gửi: 14/12/2021 (Trước hạn 2 ngày)
Nội dung:

Kính gửi Quý Doanh nghiệp!

Ngày 10/12/2021, Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc nhận được 01 phản ánh, kiến nghị của Quý Doanh nghiệp trên Hệ thống tiếp nhận, giải quyết các phản ánh, kiến nghị của các Tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Về vấn đề này, Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc có ý kiến như sau:

Liên quan đến nội dung vướng mắc của Công ty về việc thuế suất thuế GTGT, ngày 26/12/2018, Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc đã có Công văn số 12079/CT-TTHT trả lời nội dung tương tự. Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc gửi kèm bản chụp Công văn số 12079/CT-TTHT ngày 26/12/2018 để Công ty tham khảo thực hiện.

Trong quá trình thực hiện nếu còn vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ với Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 1 của Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc để được hướng dẫn.

Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc trả lời Công ty TNHH Semiopt Việt Nam được biết./.

File đính kèm:
Đánh giá:

THỐNG KÊ TRUY CẬP

1391287