NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Về việc nghỉ hưởng BHXH đối với điều trị Covid ngoại trú
Người gửi: Người gửi yêu cầu không nêu tên
Ngày gửi: 11/03/2022
Nội dung:

 

Kính gửi: BHXH tỉnh Vĩnh Phúc

Theo QĐ250/QĐ-BYT ngày 28 tháng 01 năm 2022  của Bộ y tế  về việc hướng dẫn và chuẩn đoán điều trị Covid 19 trong đó  mục:

VII. XUẤT VIỆN VÀ DỰ PHÒNG LÂY NHIỄM

 7.1. Tiêu chuẩn dỡ bỏ cách ly với người quản lý, chăm sóc tại nhà Đối với người bệnh COVID-19 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ đủ điều kiện cách ly, điều trị tại nhà theo quy định sẽ được dỡ bỏ cách ly, điều trị tại nhà khi: - Thời gian cách ly, điều trị đủ 7 ngày và kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính vi rút SARS-CoV-2 do NVYT thực hiện hoặc người bệnh tự thực hiện dưới sự giám sát của NVYT bằng ít nhất một trong các hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp qua các phương tiện từ xa. - Trong trường hợp sau 7 ngày kết quả xét nghiệm còn dương tính thì tiếp tục cách ly đủ 10 ngày đối với người đã tiêm đủ liều vắc xin theo quy định; và 14 ngày đối với người chưa tiêm đủ liều vắc xin theo quy định. - Trạm Y tế nơi quản lý người bệnh chịu trách nhiệm xác nhận khỏi bệnh cho người bệnh

Công ty chúng tôi thường nhận được Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH thông thường là 14 ngày  đối với người đã tiêm đủ phòng Covid 19, vậy chế độ BHXH người lao động sẽ là 10 ngày theo hướng dẫn của Bộ y tế hay là 14 ngày nghỉ thực tế cũng như chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH  của trạm y tế đã cấp cho người lao động đó. Kính mong nhận được phản hồi sớm từ BHXH tỉnh.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

 

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Bảo hiểm Xã hội tỉnh
Ngày gửi: 14/03/2022 (Trước hạn 2 ngày)
Nội dung:

BHXH tỉnh trả lời ý kiến tại Đường dây nóng của UBND tỉnh:

 

(Về việc số ngày hưởng chế độ ốm đau đối với người bị Covid 19 )

 

Theo quy định tại Điều 24, Điều 25 Luật BHXH năm 2014, khi bản thân gặp vấn đề về sức khỏe, người lao động tham gia BHXH sẽ được hưởng chế độ ốm đau nếu đáp ứng các điều kiện sau: Bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động phải nghỉ việc; có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 26 Luật BHXH năm 2014, thời gian hưởng chế độ ốm đau trong một năm đối với người lao động quy định làm việc trong điều kiện bình thường thì được hưởng 30 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm; 40 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; 60 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên.

Đồng thời, theo quy định tại điểm 2.1 khoản 2 Điều 4 QĐ 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, và chi trả chế độ BHXH, BHTN thì hồ sơ giải quyết chế độ ốm đau đối với trường hợp điều trị ngoại trú gồm:

- Danh sách 01B-HSB do đơn vị SDLĐ lập 

- Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (bản chính).

          Do đó, đơn vị sử dụng lao động là nơi quản lý người lao động có trách nhiệm căn cứ vào giấy Chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH do trạm Y tế nơi quản lý người bệnh xác nhận và số ngày nghỉ thực tế của người lao động để đề nghị số ngày giải quyết chế độ cho người lao động trên Mẫu 01B-HSB và cơ quan BHXH sẽ căn cứ vào số ngày đơn vị đề nghị để giải quyết chế độ cho người lao động.

BHXH tỉnh đề nghị đơn vị sử dụng lao động phối hợp với cơ quan BHXH để giải quyết chế độ ốm đau cho người lao động kịp thời, đúng quy định của pháp luật hiện hành/.

Vĩnh Phúc, ngày 14/3/2022

 

Đánh giá:

THỐNG KÊ TRUY CẬP

1391296