GÓP Ý

Trong quá trình xây dung, hệ thống không thể tránh khỏi những thiếu sót. Để giúp hệ thống ngày một hoàn thiện hơn, đề nghị gửi Góp ý tại đây.

DANH SÁCH CÁC GÓP Ý

Tổng số góp ý đã được Phúc đáp: 0