DANH SÁCH PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Từ khóa:
Cơ quan Phúc đáp:
Lĩnh vực:
Ngày gửi từ:
đến
Tổng số 336 phản ánh, kiến nghị được phúc đáp.

Hỏi về thảm quyền (18/02/2020)

Nội dung: Tôi nghiên cứu Điều lệ trường Tiểu học thì thẩm quyền bổ nhiệm hiệu trưởng, hiệu phó trường tiểu học là của Trưởng phòng giáo dục nhưng hiện nay tôi thấy tỉnh VP là Chủ tịch UBND cấp huyện bổ nhiệm, ...

Phúc đáp: Kính gửi ông/bà Lâm Hoài Thương           Sau khi nghiên cứu câu hỏi của ông/bà Lâm Hoài Thương về thẩm quyền bổ nhiệm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường Tiểu học và Trung học phổ thông, Sở Nội ...

Hỏi về khấu hao tài sản (17/02/2020)

Nội dung: Công ty Partron vina là doanh nghiệp chế xuất . Năm 2019 Công ty dự kiến nhập mới một số tài sản để phục vụ cho việc sản xuất thử sản phẩm mới là linh kiện điện từ Ô tô .Tuy nhiên Công ty vẫn chưa nh...

Phúc đáp: Kính gửi Quý Doanh nghiệp! Ngày 18/02/2020, Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc nhận được 01 phản ánh, kiến nghị của Quý Doanh nghiệp trên Hệ thống tiếp nhận, giải quyết các phản ánh, kiến nghị của các Tổ chức...

BT (11/02/2020)

Nội dung: Kính gửi UBND tỉnh (mong đường dây nóng gửi đến lãnh đạo tỉnh để biết), cơ quan trả lời!         Tôi có một số vướng mắc, phản ánh, kiến nghị về bồi thường, GPMB, cụ thể:          1. Kinh phí thẩm đị...

Phúc đáp:

Góp ý sửa đổi Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND (03/01/2020)

Nội dung:Tại cổng thông tin điện tử có góp ý sửa đổi nhưng góp ý xong không gửi được bắt phải có tài khoản đăng nhậphttp://vinhphuc.gov.vn/ct/xinykien/Pages/chitietduthao.aspx?ItemID=86gửi đường dây nóng gửi g...

Phúc đáp: Ngày 07/1/2017 Sở Tài chính nhận được phản ánh kiến nghị về việc quy định giá một số dịch vụ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thông qua Bộ phận Quản trị đường dây nóng. Sau khi xem xét Sở Tài chính trả l...

Nâng lương (28/12/2019)

Nội dung: Kính chào quý cơ quan!            Tôi có đọc trên website đường dây nóng của tỉnh, có đống chí hỏi về nâng lương thường xuyên, trước hạn, câu trả lời chưa rõ lắm, tôi hỏi thêm để tìm hiểu kỹ hơn:Nội ...

Phúc đáp: Về nội dung của công dân hỏi, Sở Nội vụ trả lời như sau: Về trường hợp xử lý kỷ luật sinh con thứ 3: Việc quy định xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức nói chung và sinh con thứ 3 nói riêng ...

Hỏi về thực hiện luật phòng chống tham nhũng (29/12/2019)

Nội dung:Tôi xin hỏi sở nội vụ vp: Toàn tỉnh hiện nay có bao nhiêu người phải luân chuyển theo quy định của luật phòng chống tham nhũng mà không chuyển? Lý do không chuyển? Kế hoạch sẽ ra sao về những đối tượn...

Phúc đáp: Về nôi dung câu hỏi của công dân, Sở Nội vụ trả lời như sau:Việc luân chuyển lãnh đạo quản lý quy định tại các văn bản sau: Theo Khoản 1 Điều 3 Quy định 98-QĐ/TW  ngày 07/10/2017 của Ban Chấp hành ...

Đề nghị hướng dẫn nộp phí cấp giấy CNQSDĐ (22/12/2019)

Nội dung: Kính gửi quý cơ quan!               Tôi có một số vướng mắc đề nghị cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn, cụ thể:      Thứ nhất: khi thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất (từ 1 phần thửa đất h...

Phúc đáp: Nhận được Phiếu chuyển phản ánh, kiến nghị của Bộ phận Quản trị hệ thống đường dây nóng của UBND tỉnh Vĩnh Phúc chuyển phản ánh của ông Trần Thanh Tuấn về việc thu phí, lệ phí liên quan đến công tác...

Gửi VB (28/12/2019)

Nội dung: Kính gửi VP UBND tỉnh        UBND tỉnh có gửi VB 10259/UBND-NC2 trong đó có kèm theo văn bản 5028/BTP-ĐKGDBĐ nhưng tôi hỏi các huyện cũng không có. đề nghị VPUB tỉnh gửi bổ sung lại cho các huyện để ...

Phúc đáp: Quản trị Hệ thống Đường dây nóng tỉnh Vĩnh Phúc xin phúc đáp phản ánh của Ông/Bà như sau: Hệ thống Đường dây nóng tỉnh Vĩnh Phúc là hệ thống tiếp nhận và giải đáp thắc mắc, phản ánh, kiến nghị của ...

Hỏi về chế độ đóng nối Bảo hiểm xã hội đối với người lao động (24/12/2019)

Nội dung: Tôi xin hỏi Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Phúc về việc tôi là viên chức đã có Quyết định nghỉ việc theo nguyện vọng chốt sổ BHXH là 22 năm 6 tháng, hiện tại tôi mới có 48 tuổi, xin hỏi là tôi có đóng BHX...

Phúc đáp: BHXH tỉnh Vĩnh Phúc trả lời Đường dây nóng của UBND tỉnh như sau:Tại Điểm a, b Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo...

Sở NV (14/12/2019)

Nội dung: Kính thưa Sở nội vụqua ý kiến trả lời của Sở nội vụ tại ý kiến về nâng lương thường xuyên, trước thời hạn tại:http://duongdaynong.vinhphuc.gov.vn/vi/Pages/chi-tiet-cau-hoi-tra-loi.aspx?ItemID=2100Việ...

Phúc đáp: Về nội dung của công dân hỏi:Công chức sinh con thứ 3 có bị chậm nâng lương thường xuyên hay không? Có bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ hay không? Có được nâng bậc lương trước thời hạn không?Cô...

1234567...SauCuối »Tổng số phản ánh, kiến nghị được phúc đáp: 336