PHẢN HỒI MỚI NHẤT

Kiến nghị về ô nhiễm môi trường tại khu dân cư (18/04/2019)

Nội dung: Kính gửi: Đ/c Bí thư thành uỷ Thành phố Vĩnh Yên, Lãnh đạo UBND thành phố Vĩnh Yên, Chúng tôi là tập thể người dân sinh...

Hình ảnh thành phố (10/04/2019)

Nội dung:   Hiện trạng tại khu vực TP Vĩnh Yên thường xuyên bị vẽ, viết bậy những quảng cáo  gây mất mỹ quan đô thị. Đề nghị các cấp có thẩm quyền có...

Cơ quan nhà nước không đăng tải hướng dẫn NTM (07/04/2019)

Nội dung: Tôi là cán bộ cấp xã thực hiện theo dõi nông thôn mới liên quan đến lĩnh vực môi trường. Sau bao nhiêu năm không có hướng dẫn...

Xem thêm
Chủ tịch UBND Tỉnh Nguyễn Văn Trì

Một chính quyền địa phương cầu thị, biết lắng nghe ý kiến đóng góp của người dân sẽ giúp cho địa phương ngày một phát triển vững mạnh.

THÔNG BÁO QUÁ HẠN

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch : 3
UBND Thành phố Phúc Yên : 6
Ban Quản lý các khu công nghiệp : 1
Sở Thông tin và Truyền thông : 1
UBND Huyện Vĩnh Tường : 1
UBND Huyện Bình Xuyên : 4
Ban Dân tộc : 1
Sở Tài nguyên và Môi trường : 1
Ban Giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất : 1

THỐNG KÊ TRUY CẬP

339434

LIÊN KẾT