PHẢN HỒI MỚI NHẤT

Tính năng tra cứu văn bản của phân mềm quản lý văn bản điều hành bị mất (20/02/2021)

Nội dung:  xin kính chào!          Trước đây trong hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành iqlvb.vinhphuc.gov.vn có chức năng tìm kiếm văn bản, nhưng không hiểu sao thời gian gần đây nâng cấp xoá luôn...

Chi phí tiền lương, thuế TNCN người nước ngoài (09/02/2021)

Nội dung: Công ty chúng tôi 100% vốn nước ngoài có dự định chi trả tiền lương cho người nước ngoài tại Việt Nam và Nước ngoài (01 người vừa nhận lương ở Việt...

()

Nội dung:

Xem thêm

THÔNG BÁO QUÁ HẠN

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch : 3
UBND Thành phố Phúc Yên : 7
Ban Quản lý các khu công nghiệp : 2
Sở Thông tin và Truyền thông : 1
UBND Huyện Vĩnh Tường : 1
UBND Huyện Bình Xuyên : 7
Ban Dân tộc : 1
Ban Giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất : 1
UBND Huyện Tam Dương : 2
UBND Huyện Yên Lạc : 5
Kho bạc Nhà nước tỉnh : 1
Sở Công thương : 1
Công ty Điện lực Vĩnh Phúc : 2
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh : 1
UBND Huyện Lập Thạch : 1
Sở Tài nguyên và Môi trường : 7
Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc : 1
Văn phòng UBND tỉnh : 1

THỐNG KÊ TRUY CẬP

977485

LIÊN KẾT