PHẢN HỒI MỚI NHẤT

Phản ánh (23/03/2020)

Nội dung: Kính gửi: CA tỉnh Vĩnh Phúc!   Tôi là một công dân thuộc tỉnh Vĩnh Phúc. Hôm nay, tôi kính gửi các ông bà...

Chế độ chính sách người có công (23/03/2020)

Nội dung:  Kính chào quý cơ quan!          Tôi được biết hàng năm Nhà nước có chính sách hỗ trợ thương binh, bệnh binh,......

Hỏi về các khoản trợ cấp đóng BHXH (23/03/2020)

Nội dung: Để khuyến khích nhân viên trong Công ty luôn biết ngoại ngữ, nên Công ty Chúng tôi hiện đang có chi trả chế độ  các khoản chế...

Xem thêm
Chủ tịch UBND Tỉnh Nguyễn Văn Trì

Một chính quyền địa phương cầu thị, biết lắng nghe ý kiến đóng góp của người dân sẽ giúp cho địa phương ngày một phát triển vững mạnh.

THÔNG BÁO QUÁ HẠN

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch : 3
UBND Thành phố Phúc Yên : 7
Ban Quản lý các khu công nghiệp : 2
Sở Thông tin và Truyền thông : 1
UBND Huyện Vĩnh Tường : 1
UBND Huyện Bình Xuyên : 7
Ban Dân tộc : 1
Ban Giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất : 1
UBND Huyện Tam Dương : 2
UBND Huyện Yên Lạc : 5
Kho bạc Nhà nước tỉnh : 1
Sở Công thương : 1
Công ty Điện lực Vĩnh Phúc : 2
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh : 1
UBND Huyện Lập Thạch : 1
Sở Tài nguyên và Môi trường : 7
Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc : 1
Văn phòng UBND tỉnh : 1

THỐNG KÊ TRUY CẬP

638834

LIÊN KẾT