PHẢN HỒI MỚI NHẤT

Bất cập tiêu chí nông thôn mới (09/10/2017)

Nội dung:  Kính gửi UBND tỉnh! Xã tôi hiện nay đang thực hiện chương trình nông thôn mới, tôi phụ trách tiêu chí môi trường. Theo quyết định 22/2017/QĐ-UBND tỉnh ban hành nhưng không thấy Sở TNMT hướng dẫn cụ t...

Đăng ký MST cá nhân (09/10/2017)

Nội dung: Kính gửi: Cục thuế tỉnh Vĩnh PhúcCông ty chúng tôi có câu hỏi về vệc đăng ký MST cá nhân như sau:Khi công ty chúng tôi có tuyển rất nhiều công nhân mới Có yêu cầu mọi người nộp chứng minh nhân dân để ...

Xuất hóa đơn hàng biếu tặng cho cán bộ CNV công ty (28/09/2017)

Nội dung: Kính Gửi Cục thuế Tỉnh Vĩnh Phúc Công ty chúng tôi là doanh nghiệp chế xuất, có các khoản chi phúc lợi cho người lao động, vậy công ty chúng tôi có câu hỏi về xuất hoá đơn quà biếu tặng cho cán bộ côn...

Xem thêm
Chủ tịch UBND Tỉnh Nguyễn Văn Trì

Một chính quyền địa phương cầu thị, biết lắng nghe ý kiến đóng góp của người dân sẽ khiến cho địa phương ngày một phát triển vững mạnh.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

77817

LIÊN KẾT