PHẢN HỒI MỚI NHẤT

Đề nghị chỉnh sửa phần mềm hệ thống văn bản quản lý và điều hành (18/06/2018)

Nội dung:  hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành đã vận hành lâu đề nghị Sở Thông tin tổ chức cho các đơn vị sử dụng đánh giá những...

thêm nội dung vào form Bảng kê thu mua hoàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn (10/08/2018)

Nội dung:  Theo mẫu 01/TNDN ban hành kèm theo thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính thì nội dung thông tin chưa đủ thể hiện những thông tin Doanh nghiệp...

Đề nghị hướng dẫn cách tính và quyết toán thuế TNCN cho người nước ngoài tại Việt Nam (02/08/2018)

Nội dung:   Kính  gửi:      Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc                        ...

Xem thêm
Chủ tịch UBND Tỉnh Nguyễn Văn Trì

Một chính quyền địa phương cầu thị, biết lắng nghe ý kiến đóng góp của người dân sẽ giúp cho địa phương ngày một phát triển vững mạnh.

THÔNG BÁO QUÁ HẠN

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch : 2
Sở Nội vụ : 2
UBND Thành phố Phúc Yên : 2
Ban Quản lý các khu công nghiệp : 1
UBND Thành phố Vĩnh Yên : 5
Sở Tài nguyên và Môi trường : 3
Sở Y tế : 1

THỐNG KÊ TRUY CẬP

148642

LIÊN KẾT