PHẢN HỒI MỚI NHẤT

Góp ý quy chế văn thư lưu trữ tỉnh (23/10/2020)

Nội dung:  Kính gửi Sở nội vụ Tôi xem trên cổng thông tin có dự thảo quy định văn thư lưu trữ nhưng không góp ý được, xin góp ý với đơn vị soạn thảo một số nội dung sau: 1. dự thảo không áp dụng căn cứ pháp...

Hoạt động xin ý kiến văn bản QPPL trên cổng thông tin (20/10/2020)

Nội dung:  Xin chào. Tôi thấy có các văn bản quy phạm pháp luật xin ý kiến trên trang chủ của tỉnh vĩnh phúc, tuy nhiên khi tham gia góp ý thì báo thành công nhưng phần ý kiến góp ý thì vẫn không hiện ý kiến đã...

Chất lượng rãnh nước thải (22/10/2020)

Nội dung:  Tôi đi qua một số công trình xây dựng rãnh thoát nước thải thấy chất lượng quá thấp, hỏi một số người dân thì đượcbiết xã đã hợp đồng với độ thợ xây dựng bằng tiền tỉnh hỗ trợ (nghị quyết 38 gì đó), theo...

Xem thêm
Chủ tịch UBND Tỉnh Nguyễn Văn Trì

Một chính quyền địa phương cầu thị, biết lắng nghe ý kiến đóng góp của người dân sẽ giúp cho địa phương ngày một phát triển vững mạnh.

THÔNG BÁO QUÁ HẠN

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch : 3
UBND Thành phố Phúc Yên : 7
Ban Quản lý các khu công nghiệp : 2
Sở Thông tin và Truyền thông : 1
UBND Huyện Vĩnh Tường : 2
UBND Huyện Bình Xuyên : 7
Ban Dân tộc : 1
Ban Giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất : 1
UBND Huyện Tam Dương : 2
UBND Huyện Yên Lạc : 5
Kho bạc Nhà nước tỉnh : 1
Sở Công thương : 1
Công ty Điện lực Vĩnh Phúc : 2
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh : 1
UBND Huyện Lập Thạch : 1
Sở Tài nguyên và Môi trường : 7
Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc : 1
Văn phòng UBND tỉnh : 1

THỐNG KÊ TRUY CẬP

825518

LIÊN KẾT