PHẢN HỒI MỚI NHẤT

V/v Hoàn Thiện hạ tầng cơ sở cho khu dân cư đất dịch vụ Đồng Cang - Cầu Cà, Thị trấn Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc (19/07/2021)

Nội dung:  Kính gửi UBND Tỉnh Vĩnh Phúc, các sở ban nghành có liên quan. Thay mặt cho hơn 50 hộ dân đã xây dựng nhà ra định cư tại khu đất...

dự án đất dãn dân thôn Bá Cầu - Sơn Lôi - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc (19/07/2021)

Nội dung:  Tôi muốn phản ánh về dự án đất dãn dân thôn Bá Cầu- Sơn Lôi - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc. Dự án được thành lập nhưng...

Đề nghị kiểm tra lại dự án khu công nghiệp Sơn Lôi (21/07/2021)

Nội dung:  - Tôi xin phản ánh về thông báo thu hồi đất số 99 của UBND huyện Bình Xuyên để thực hiện dự án khu công nghiệp Sơn Lôi:    ...

Xem thêm

THÔNG BÁO QUÁ HẠN

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch : 3
UBND Thành phố Phúc Yên : 7
Ban Quản lý các khu công nghiệp : 2
Sở Thông tin và Truyền thông : 1
UBND Huyện Vĩnh Tường : 1
UBND Huyện Bình Xuyên : 7
Ban Dân tộc : 1
Ban Giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất : 1
UBND Huyện Tam Dương : 2
UBND Huyện Yên Lạc : 2
Kho bạc Nhà nước tỉnh : 1
Sở Công thương : 1
Công ty Điện lực Vĩnh Phúc : 2
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh : 1
UBND Huyện Lập Thạch : 1
Sở Tài nguyên và Môi trường : 7
Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc : 1
Văn phòng UBND tỉnh : 1
Công an tỉnh : 1
Ban tiếp công dân tỉnh : 1

THỐNG KÊ TRUY CẬP

1121492

LIÊN KẾT