PHẢN HỒI MỚI NHẤT

Đề nghị hướng dẫn thủ tục chuyển mục đích đất (13/09/2019)

Nội dung: Kính gửi Trung tâm đường dây nóng!         Tôi có một số vướng mắc xin mong được các cơ quan hướng dẫn, cụ thể:  Gia đình...

Hỏi về phụ cấp công vụ (12/09/2019)

Nội dung:  Kính gửi UBND tỉnh vp Tôi xin hỏi những công chức làm việc ở đơn vị sự nghiệp có đúng không? Những công chức này có được...

Phản ánh tình trạng chênh lệch số liệu FDI, đến nay chưa được khắc phục (06/09/2019)

Nội dung:   Ngày 30/7 tôi có gửi   phản ánh về việc chênh lệch số liệu thu hút vốn FDI giữa địa phương và cục đầu tư nước ngoài công bố...

Xem thêm
Chủ tịch UBND Tỉnh Nguyễn Văn Trì

Một chính quyền địa phương cầu thị, biết lắng nghe ý kiến đóng góp của người dân sẽ giúp cho địa phương ngày một phát triển vững mạnh.

THÔNG BÁO QUÁ HẠN

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch : 3
UBND Thành phố Phúc Yên : 7
Ban Quản lý các khu công nghiệp : 2
Sở Thông tin và Truyền thông : 1
UBND Huyện Vĩnh Tường : 1
UBND Huyện Bình Xuyên : 7
Ban Dân tộc : 1
Ban Giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất : 1
UBND Huyện Tam Dương : 1
UBND Huyện Yên Lạc : 5
Kho bạc Nhà nước tỉnh : 1
Sở Công thương : 1
Công ty Điện lực Vĩnh Phúc : 2
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh : 1
UBND Huyện Lập Thạch : 1
Sở Giáo dục – Đào tạo : 1
Sở Tài nguyên và Môi trường : 1
Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc : 1

THỐNG KÊ TRUY CẬP

471377

LIÊN KẾT