PHẢN HỒI MỚI NHẤT

Phản ánh kiến nghị (17/11/2020)

Nội dung: 1. Tôi đã đọc một vài câu trả lời của cơ quan chức năng trên hệ thống, có nội dung người phản ánh phải cung cấp đầy đủ, chính xác số điện thoại di động. Tuy nhiên trên giao diện của hệ thống lại có dòng...

Kiến nghị về việc cấp Giấy chứng nhận QSD đất (05/11/2020)

Nội dung: Xin hỏi cơ quan chuyên môn. Tôi là một hộ dân tại xã Thanh Trù, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Tôi có Quyết định giao đất Dịch vụ tại xã Thanh Trù hơn 1 năm nay tại Khu Đồng Thày Nảy. Nguyện vọng gia đình...

Hỏi đáp tiền lương (31/10/2020)

Nội dung:  Kính gửi:  Cục Thuế Tỉnh Vĩnh Phúc Công ty Chúng tôi có câu hỏi liên quan đến chi phí  tiền lương cho người lao động như sau. Kính...

Xem thêm
Chủ tịch UBND Tỉnh Nguyễn Văn Trì

Một chính quyền địa phương cầu thị, biết lắng nghe ý kiến đóng góp của người dân sẽ giúp cho địa phương ngày một phát triển vững mạnh.

THÔNG BÁO QUÁ HẠN

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch : 3
UBND Thành phố Phúc Yên : 7
Ban Quản lý các khu công nghiệp : 2
Sở Thông tin và Truyền thông : 1
UBND Huyện Vĩnh Tường : 1
UBND Huyện Bình Xuyên : 7
Ban Dân tộc : 1
Ban Giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất : 1
UBND Huyện Tam Dương : 2
UBND Huyện Yên Lạc : 5
Kho bạc Nhà nước tỉnh : 1
Sở Công thương : 1
Công ty Điện lực Vĩnh Phúc : 2
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh : 1
UBND Huyện Lập Thạch : 1
Sở Tài nguyên và Môi trường : 7
Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc : 1
Văn phòng UBND tỉnh : 1

THỐNG KÊ TRUY CẬP

854836

LIÊN KẾT