PHẢN HỒI MỚI NHẤT

Đối tượng xét công chức (10/08/2019)

Nội dung:  Kính gửi ông Chủ tịch UBND tỉnh UBND tỉnh mới có kế hoạch tuyển dụng không qua thi tuyển, trong đó đối tượng tuyển dụng có yêu cầu phải có...

Xin hướng dẫn về chính sách Thuế Nhà Thầu nước ngoài (03/08/2019)

Nội dung: Kính gửi Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc Chúng tôi có câu hỏi về Thuế Nhà thầu nước ngoài xin được sự hướng dẫn từ Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc như sau: Công...

Phản ánh về tình trạng chênh lệch số liệu thống kê thu hút đầu tư FDI của tỉnh công bố và Bộ KHĐT. (30/07/2019)

Nội dung:  Kính chào BBT của đường dây nóng Vĩnh Phúc   Tôi là cá nhân thường xuyên theo dõi tình hình phát...

Xem thêm
Chủ tịch UBND Tỉnh Nguyễn Văn Trì

Một chính quyền địa phương cầu thị, biết lắng nghe ý kiến đóng góp của người dân sẽ giúp cho địa phương ngày một phát triển vững mạnh.

THÔNG BÁO QUÁ HẠN

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch : 3
UBND Thành phố Phúc Yên : 7
Ban Quản lý các khu công nghiệp : 2
Sở Thông tin và Truyền thông : 1
UBND Huyện Vĩnh Tường : 1
UBND Huyện Bình Xuyên : 7
Ban Dân tộc : 1
Ban Giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất : 1
UBND Huyện Tam Dương : 1
UBND Huyện Yên Lạc : 5
Kho bạc Nhà nước tỉnh : 1
Sở Công thương : 1
Công ty Điện lực Vĩnh Phúc : 2
Sở Tài nguyên và Môi trường : 1
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh : 1

THỐNG KÊ TRUY CẬP

440426

LIÊN KẾT