PHẢN HỒI MỚI NHẤT

Góp ý sửa đổi Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND (03/01/2020)

Nội dung:   Tại cổng thông tin điện tử có góp ý sửa đổi nhưng góp ý xong không gửi được bắt phải có tài khoản đăng nhập http://vinhphuc.gov.vn/ct/xinykien/Pages/chitietduthao.aspx?ItemID=86   gửi...

Nâng lương (28/12/2019)

Nội dung:  Kính chào quý cơ quan!             Tôi có đọc trên website đường dây nóng của tỉnh, có đống chí...

Hỏi về thực hiện luật phòng chống tham nhũng (29/12/2019)

Nội dung: Tôi xin hỏi sở nội vụ vp: Toàn tỉnh hiện nay có bao nhiêu người phải luân chuyển theo quy định của luật phòng chống tham nhũng mà không chuyển? Lý...

Xem thêm
Chủ tịch UBND Tỉnh Nguyễn Văn Trì

Một chính quyền địa phương cầu thị, biết lắng nghe ý kiến đóng góp của người dân sẽ giúp cho địa phương ngày một phát triển vững mạnh.

THÔNG BÁO QUÁ HẠN

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch : 3
UBND Thành phố Phúc Yên : 7
Ban Quản lý các khu công nghiệp : 2
Sở Thông tin và Truyền thông : 1
UBND Huyện Vĩnh Tường : 1
UBND Huyện Bình Xuyên : 7
Ban Dân tộc : 1
Ban Giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất : 1
UBND Huyện Tam Dương : 2
UBND Huyện Yên Lạc : 5
Kho bạc Nhà nước tỉnh : 1
Sở Công thương : 1
Công ty Điện lực Vĩnh Phúc : 2
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh : 1
UBND Huyện Lập Thạch : 1
Sở Giáo dục – Đào tạo : 1
Sở Tài nguyên và Môi trường : 7
Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc : 1
Văn phòng UBND tỉnh : 1
Sở Tài chính : 1

THỐNG KÊ TRUY CẬP

603985

LIÊN KẾT