PHẢN HỒI MỚI NHẤT

Tra cứu nộp hồ sơ trên một cửa (16/09/2020)

Nội dung:  Tôi có nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa của huyện, nhưng vào trang một cửa motcua.vinhphuc.gov.vn để tra cứu thì không tra cứu được, không biét hồ sơ chúng tôi nộp có được cập nhật lên dịch vụ công hay không,...

Xin văn bản hướng dẫn của STC (09/09/2020)

Nội dung:  Kính chào Sở Tài chính. Tôi được biết năm 2018 - 2019 Sở Tài chính có văn bản hướng dẫn nộp tiền trúng đấu giá trong vòng...

Xem thêm
Chủ tịch UBND Tỉnh Nguyễn Văn Trì

Một chính quyền địa phương cầu thị, biết lắng nghe ý kiến đóng góp của người dân sẽ giúp cho địa phương ngày một phát triển vững mạnh.

THÔNG BÁO QUÁ HẠN

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch : 3
UBND Thành phố Phúc Yên : 7
Ban Quản lý các khu công nghiệp : 2
Sở Thông tin và Truyền thông : 1
UBND Huyện Vĩnh Tường : 1
UBND Huyện Bình Xuyên : 7
Ban Dân tộc : 1
Ban Giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất : 1
UBND Huyện Tam Dương : 2
UBND Huyện Yên Lạc : 5
Kho bạc Nhà nước tỉnh : 1
Sở Công thương : 1
Công ty Điện lực Vĩnh Phúc : 2
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh : 1
UBND Huyện Lập Thạch : 1
Sở Tài nguyên và Môi trường : 7
Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc : 1
Văn phòng UBND tỉnh : 1

THỐNG KÊ TRUY CẬP

792743

LIÊN KẾT