PHẢN HỒI MỚI NHẤT

Dự án 02 bước lập nhiệm vụ thiết kế 01 lần cho cả dự án hay 02 lần cho mỗi bước thiết kế (27/11/2021)

Nội dung: Hiện nay theo Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định như sau: - Mục 2, Điều 31: Nội dung của từng bước thiết kế xây dựng phải đáp ứng các quy định của pháp luật về xây dựng và phù hợp với mục đích, nhiệm...

Hoàn trả mặt đường Lam Sơn (11/11/2021)

Nội dung:  Đề nghị XN cấp thoát nước Vinh Yên hoàn trả mặt đường như cũ sau khi đào rãnh đặt ống nước. Hiện tại chỉ rải đá dăm lên rồi lu lèn gây nguy hiểm cho người đi xe máy Vỉa hè gần Cầu trắng bị xe múc...

Thời gian cấp giấy phép lái xe (18/11/2021)

Nội dung:  Ngày 02/11/2021 trung tâm sát hạch tổ chức thi sát hạch lái xe. Đến nay gần 20 ngày vẫn không thấy trả kết quả trong khi đó thủ tục của sở giao...

Xem thêm

THÔNG BÁO QUÁ HẠN

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch : 3
UBND Thành phố Phúc Yên : 7
Ban Quản lý các khu công nghiệp : 2
Sở Thông tin và Truyền thông : 1
UBND Huyện Vĩnh Tường : 1
UBND Huyện Bình Xuyên : 7
Ban Dân tộc : 1
Ban Giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất : 1
UBND Huyện Tam Dương : 2
UBND Huyện Yên Lạc : 2
Kho bạc Nhà nước tỉnh : 1
Sở Công thương : 1
Công ty Điện lực Vĩnh Phúc : 2
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh : 1
UBND Huyện Lập Thạch : 1
Sở Tài nguyên và Môi trường : 7
Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc : 1
Văn phòng UBND tỉnh : 1
UBND Thành phố Vĩnh Yên : 1

THỐNG KÊ TRUY CẬP

1243243

LIÊN KẾT