PHẢN HỒI MỚI NHẤT

Nghỉ covid hưởng chế độ bảo hiểm xã hội (20/04/2022)

Nội dung:  Kính gửi Hệ thống tiếp nhận giải quyết các phản ánh kiến nghị của tổ chức cá nhân tỉnh Vĩnh Phúc Tôi là công nhân làm...

Thuế suất thuế giá trị gia tăng (16/04/2022)

Nội dung: Công ty xin gửi ý kiến nội dung theo file đính kèm.

Thuế suất thuế giá trị gia tăng (16/04/2022)

Nội dung: Công ty xin gửi ý kiến nội dung theo file đính kèm.

Xem thêm

THÔNG BÁO QUÁ HẠN

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch : 3
UBND Thành phố Phúc Yên : 7
Ban Quản lý các khu công nghiệp : 2
Sở Thông tin và Truyền thông : 1
UBND Huyện Vĩnh Tường : 1
UBND Huyện Bình Xuyên : 7
Ban Dân tộc : 1
Ban Giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất : 1
UBND Huyện Tam Dương : 2
UBND Huyện Yên Lạc : 2
Kho bạc Nhà nước tỉnh : 1
Sở Công thương : 1
Công ty Điện lực Vĩnh Phúc : 2
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh : 1
UBND Huyện Lập Thạch : 1
Sở Tài nguyên và Môi trường : 7
Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc : 1
Văn phòng UBND tỉnh : 1
UBND Thành phố Vĩnh Yên : 1

THỐNG KÊ TRUY CẬP

1391191

LIÊN KẾT