Sign In

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

HOTLINE

  0211
1022

Hotline: 0211 1022

HƯỚNG DẪN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ QUA TỔNG ĐÀI 0211 1022


Kính chào Quý Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân!

Để gửi phản ánh, kiến nghị qua điện thoại, Quý vị vui lòng gọi điện trực tiếp vào số 0211 1022.

Trân trọng cảm ơn!

Lưu ý: Khi sử dụng chức năng gọi điện trực tiếp, Quí vị sẽ chịu cước viễn thông của nhà mạng theo quy định. Đề nghị không phát ngôn mang tính kích động, thô tục, phản động. Mỗi cuộc gọi không quá 10 phút. Mỗi ngày không gọi quá 5 cuộc.

Sign In