Sign In

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

HOTLINE

  0211
1022

Hotline: 0211 1022

Hướng dẫn gửi phản ánh, kiến nghị qua tin nhắn SMS


Kính chào Quý Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân!

Để gửi phản ánh, kiến nghị qua tin nhắn SMS, Quý vị vui lòng gửi tin nhắn đến số 8088 với cú pháp: VP "Nội dung phản ánh, kiến nghị".

Trân trọng cảm ơn!

Lưu ý: Khi sử dụng chức năng gửi tin nhắn SMS, Quý vị sẽ chịu cước phí 1000đ/tin hoặc theo quy định của nhà mạng.
 

Sign In